ul Podhalańska 25A, Jastrzębie-Zdrój
MBM Szkolenia BHP - Profesjonalna obsługa firm

Usługi - Szkolenia

Centrum Szkoleniowe BHP, P.POŻ., Ocena ryzyka zawodowego

MBM to firma myśląca przede wszystkim o bezpieczeństwie pracodawców i pracowników. Wierzymy, że istnieje ścisła korelacja pomiędzy wynikami firmy i bezpiecznym środowiskiem pracy.
Dowiedz się więcej
MBM Szkolenia BHP - Profesjonalna obsługa firm
MBM Szkolenia BHP - Profesjonalna obsługa firm
MBM Szkolenia BHP - Profesjonalna obsługa firm
MBM Szkolenia BHP - Profesjonalna obsługa firm

Usługi - Szkolenia

Centrum Szkoleniowe BHP, P.POŻ., Ocena ryzyka zawodowego

MBM to firma myśląca przede wszystkim o bezpieczeństwie pracodawców i pracowników. Wierzymy, że istnieje ścisła korelacja pomiędzy wynikami firmy i bezpiecznym środowiskiem pracy.
Dowiedz się więcej

Nasza oferta

MBM Szkolenia BHP - Profesjonalna obsługa firm

Podstawowe szkolenie BHP

Szkolenie jest realizowane na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie...

Cena brutto: 700 zł
Dowiedz się więcej
MBM Szkolenia BHP - Profesjonalna obsługa firm

Szkolenie okresowe Służby BHP

Szkolenie jest realizowane na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie...

Cena brutto: 700 zł
Dowiedz się więcej
MBM Szkolenia BHP - Profesjonalna obsługa firm

Szkolenie wysokościowe

Szkolenie jest realizowane na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r....

Cena brutto: 700 zł
Dowiedz się więcej
MBM Szkolenia BHP - Profesjonalna obsługa firm

Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Cel szkolenia Szkolenie P.poż. pracowników to jedno z obowiązkowych szkoleń, którego organizacja spoczywa na...

Cena brutto: 500 zł
Dowiedz się więcej
MBM Szkolenia BHP - Profesjonalna obsługa firm

Szkolenie azbestowe

Szkolenie jest realizowane na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005r. w...

Cena brutto: 700 zł
Dowiedz się więcej
MBM Szkolenia BHP - Profesjonalna obsługa firm

Uprawnienia chemiczne

Szkolenie jest realizowane na podstawie ustawy Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974r. (Dz. U. z 2014r. poz. 1502 z...

Cena brutto: 2 500 zł
Dowiedz się więcej
MBM Szkolenia BHP - Profesjonalna obsługa firm

Ocena Ryzyka Zawodowego (ORZ)

Art. 226 Ustawy z dnia 26.04.1974r. Kodeks pracy (Dz.U. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) Pracodawca: 1) Ocenia i...

Cena brutto: 861 zł
Dowiedz się więcej
MBM Szkolenia BHP - Profesjonalna obsługa firm

Roczna Analiza Stanu BHP

Analiza stanu bhp jest oceną stanu bezpieczeństwa w firmie, polegająca m.in. na  porównaniu tego stanu z...

Cena brutto: 738 zł
Dowiedz się więcej
MBM Szkolenia BHP - Profesjonalna obsługa firm

Instrukcja Stanowiskowa BHP

Pracodawca jest obowiązany opracować i udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje...

Cena brutto: 615 zł
Dowiedz się więcej

SZKOLENIA BHP

Kiedy przeprowadzać szkolenia?


Pierwsze szkolenie okresowe osób na stanowiskach kierowniczych przeprowadzone powinno być w terminie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na danym stanowisku. W przypadku stanowisk robotniczych, inżynieryjno-technicznych oraz administracyjno-biurowych okres ten wynosi 12 miesięcy od momentu zatrudnienia. Częstotliwość oraz czas trwania kolejnych szkoleń ustalana jest po konsultacji pracodawcy z pracownikami lub ich przedstawicielami.

Następne szkolenia okresowe muszą być przeprowadzone:
  • dla pracowników roboczych - w formie instruktażu co najmniej raz na 3 lata,
  • dla pracowników kadry kierowniczej oraz pracowników inżynieryjno-technicznych - w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego co najmniej raz na 5 lat,
  • dla pracowników administracyjno-biurowych - w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego co najmniej raz na 6...
Dowiedz się więcej
MBM Szkolenia BHP - Profesjonalna obsługa firm

OBSŁUGA BHP FIRM

Firma MBM zajmie się kompleksową i profesjonalną obsługą w zakresie służby BHP. Zatrudniając nas gwarantują Państwo swojej firmie:

 
  • rzetelną obsługę naszych specjalistów, którą otrzymają Państwo od momentu podpisania umowy,
  • zaoszczędzenie pieniędzy nawet do 70 % – o tyle mniej kosztuje zatrudnienie firmy zewnętrznej w porównaniu do przeszkolenia lub wyuczenia zawodu BHP obecnego pracownika lub zatrudnienia nowej osoby na to stanowisko,
  • ciągłość świadczenia usług – dzięki posiadaniu kadry specjalistów zapewnimy Państwa firmie ciągłość świadczenia usług, czego nie gwarantuje etatowy pracownik, w którego przypadku należy liczyć się z możliwością urlopu lub zwolnienia lekarskiego,
  • elastyczne warunki umowy – MBM daje możliwość podpisania umowy na czas nieokreślony z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec następnego miesiąca. Wszystko to bez konsekwencji finansowych. Dzięki temu, gdy nie spełnimy Państwa oczekiwań zerwanie umowy będzie dużo łatwiejsze niż zwolnienie pracownika zatrudnionego na umowę o pracę,
  • usługę outsourcingową, dzięki której nie będziecie musieli Państwo tworzyć nowego stanowiska pracy. W naszej siedzibie wykonamy całą dokumentację, którą przekażemy Państwu w postaci segregatora wraz z niezbędnymi...
Dowiedz się więcej
MBM Szkolenia BHP - Profesjonalna obsługa firm

SZKOLENIA STACJONARNE

Firma MBM, oprócz szkoleń e-learningowych, prowadzi również szkolenia stacjonarne.


Tematyka szkoleń stacjonarnych jest zbieżna ze szkoleniami e-learningowymi, a czas, miejsce oraz forma zależą od Państwa upodobań i wygody. Kursy prowadzone są przez naszych specjalistów z... Dowiedz się więcej
MBM Szkolenia BHP - Profesjonalna obsługa firm