ul Podhalańska 25A, Jastrzębie-Zdrój

Szkolenie okresowe Służby BHPSzkolenie jest realizowane na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180 z 2004r., poz. 1860 z późn. zm.).

Forma szkolenia
Szkolenie odbywa się w formie seminarium lub kursu.

Szkolenia prowadzone są zgodnie z RMGiP z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkoleń w dziedzinie Bezpieczeństwa i higieny pracy, dopuszcza prowadzenie szkoleń  w formie seminarium, kursu oraz samokształcenia kierowanego. Forma szkolenia jest uzależniona od ramowego programu szkolenia. 
W wyjątkowych sytuacjach (obecny czas pandemii) dopuszczone są bardziej rozszerzone szkolenie zdalne. 


Cel szkolenia
Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
  • przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
  • organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,

a także pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy.

Otrzymywanie certyfikatu
  1. Wysyłamy do Państwa firmy wszelkie niezbędne materiały, aby mogli się Państwo z nimi zapoznać.
  2. Podczas zapoznawania się z materiałami, nasi konsultanci pomogą rozwiać wszystkie wątpliwości i rozwiązać uporczywe tematy, aby w pełni przygotować Państwa wiedzę do egzaminu.
  3. Umawiamy się na dogodny termin egzaminu, który może odbyć się w siedzibie firmy MBM lub u Państwa w firmie.
  4. Przeprowadzamy egzamin przed komisja egzaminacyjną. 
  5. Po zakończonym egzaminie, komisja sprawdzi zasób wiedzy i umiejętności osoby przeszkolonej i w przypadku 75% pozytywnego wyniku egzaminu otrzymują Państwo stosowne dokumenty (zaświadczenia lub certyfikaty, które zostaną przesłane do Państwa kurierem lub drogą pocztową).Cena brutto: 700 złSkontaktuj się z nami