ul Podhalańska 25A, Jastrzębie-Zdrój

Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowejCel szkolenia

Szkolenie P.poż. pracowników to jedno z obowiązkowych szkoleń, którego organizacja spoczywa na barkach pracodawcy. Podczas tego rodzaju szkolenia pracownicy nauczą się, jak prawidłowo zachować się w razie pożaru, jak wezwać pomoc i jakie czynność wykonać, zanim opuszczą obiekt.

Głównym celem szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej jest informowanie, co może powodować pożar (np. przeciążenie instalacji elektrycznej) oraz jak sobie z tym radzić, jak sprawnie podjąć ewakuację, jak opanować ogień i zminimalizować straty.

Otrzymywanie certyfikatu

1. Wysyłamy do Państwa firmy wszelkie niezbędne materiały za pośrednictwem kuriera.
2. Po zapoznaniu się z zawartością i treścią szkolenia każda osoba, która pozytywnie zaliczy egzamin otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632).

Podstawa prawna

Pracodawca zobowiązany jest wyznaczyć pracownika do wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej (Kodeks pracy Art.2091 § 2 i 3).


Cena brutto: 500 złSkontaktuj się z nami