ul Podhalańska 25A, Jastrzębie-Zdrój

O firmie

MBM - Centrum Szkoleniowe


MBM to firma myśląca przede wszystkim o bezpieczeństwie pracodawców i pracowników. Wierzymy, że istnieje ścisła korelacja pomiędzy wynikami firmy i bezpiecznym środowiskiem pracy.

Istniejemy na rynku od 2015 roku. Prowadzimy szkolenia dla pracodawców, aby mogli samodzielnie szkolić swoich pracowników w swojej firmie. Wykonujemy całą niezbędną dokumentację BHP, pomagamy w szkoleniach. Opiekujemy się naszymi klientami przez cały okres trwania współpracy. Wykonujemy szkolenia:
 

Szkolenia BHP

  • Szkolenie wstępne - ogólne
  • Szkolenie wstępne na stanowisku pracy
  • Szkolenie okresowe

Treść szkoleń może się różnić w zależności od stanowisk pracowników. W związku z tym szkolenia stanowiskowe i okresowe przeprowadzane są oddzielnie dla różnych grup pracowników. Nie dotyczy to jednak szkolenia ogólnego, którego treść jest niezależna od stanowisk i obowiązków pracowników, w związku z czym mogą w nim uczestniczyć różne grupy pracowników.
 

Cel szkolenia

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm. pracodawca ma obowiązek umożliwić pracownikom odbycie szkolenia dotyczącego bezpieczeństwa i higieny pracy.

W przypadku nieprzeszkolenia pracowników z zakresu BHP to pracodawca ponosi odpowiedzialnośc za wszelkie wypadki w miejscu pracy.

Celem szkolenia jest przedstawienie pracownikom niebezpieczeństw związanych ze stanowiskiem, oraz wpojenie sposobów na minimalizację ryzyka i organizacji miejsca pracy.

Oferujemy także wykonanie:

  • Oceny Ryzyka Zawodowego
  • Analizy Stanu BHP
  • Instrukcji Stanowiskowej BHP