ul Podhalańska 25A, Jastrzębie-Zdrój

Oferta

MBM Szkolenia BHP - Profesjonalna obsługa firm

Podstawowe szkolenie BHP

Szkolenie jest realizowane na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie...

Cena brutto: 700 zł
Dowiedz się więcej
MBM Szkolenia BHP - Profesjonalna obsługa firm

Szkolenie okresowe Służby BHP

Szkolenie jest realizowane na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie...

Cena brutto: 700 zł
Dowiedz się więcej
MBM Szkolenia BHP - Profesjonalna obsługa firm

Szkolenie wysokościowe

Szkolenie jest realizowane na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r....

Cena brutto: 700 zł
Dowiedz się więcej
MBM Szkolenia BHP - Profesjonalna obsługa firm

Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Cel szkolenia Szkolenie P.poż. pracowników to jedno z obowiązkowych szkoleń, którego organizacja spoczywa na...

Cena brutto: 500 zł
Dowiedz się więcej
MBM Szkolenia BHP - Profesjonalna obsługa firm

Szkolenie azbestowe

Szkolenie jest realizowane na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005r. w...

Cena brutto: 700 zł
Dowiedz się więcej
MBM Szkolenia BHP - Profesjonalna obsługa firm

Uprawnienia chemiczne

Szkolenie jest realizowane na podstawie ustawy Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974r. (Dz. U. z 2014r. poz. 1502 z...

Cena brutto: 2 500 zł
Dowiedz się więcej
MBM Szkolenia BHP - Profesjonalna obsługa firm

Ocena Ryzyka Zawodowego (ORZ)

Art. 226 Ustawy z dnia 26.04.1974r. Kodeks pracy (Dz.U. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) Pracodawca: 1) Ocenia i...

Cena brutto: 861 zł
Dowiedz się więcej
MBM Szkolenia BHP - Profesjonalna obsługa firm

Roczna Analiza Stanu BHP

Analiza stanu bhp jest oceną stanu bezpieczeństwa w firmie, polegająca m.in. na  porównaniu tego stanu z...

Cena brutto: 738 zł
Dowiedz się więcej
MBM Szkolenia BHP - Profesjonalna obsługa firm

Instrukcja Stanowiskowa BHP

Pracodawca jest obowiązany opracować i udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje...

Cena brutto: 615 zł
Dowiedz się więcej