ul Podhalańska 25A, Jastrzębie-Zdrój

Uprawnienia chemiczneSzkolenie jest realizowane na podstawie ustawy Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974r. (Dz. U. z 2014r. poz. 1502 z późn. zm.).

Forma szkolenia
Szkolenie odbywa się w formie samokształcenia kierowanego (tzn. e-learning).

Szkolenia prowadzone są zgodnie z RMGiP z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkoleń w dziedzinie Bezpieczeństwa i higieny pracy, dopuszcza prowadzenie szkoleń  w formie seminarium, kursu oraz samokształcenia kierowanego. Forma szkolenia jest uzależniona od ramowego programu szkolenia. 
W wyjątkowych sytuacjach (obecny czas pandemii) dopuszczone są bardziej rozszerzone szkolenie zdalne. 


Cel i zakres szkolenia
Szkolenie to ma na celu osiągnięcie wiedzy oraz umiejętności w zakresie:
 • prawidłowego magazynowania, transportowania, używania i utylizacji środków chemicznych,
 • potencjalnego zagrożenia wynikającego podczas prac ze środkami chemicznymi oraz mieszaninami chemicznymi,
 • organizowania i wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych,
 • znajomości dopuszczalnych i faktycznych stężeń chemicznych w środowisku pracy,
 • znajomość Rozporządzenia LCP/system GHS, systemu REACH, przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do organizowania i wykonywania pracy na określonym stanowisku,
 • postępowania w sytuacjach awaryjnych, a także udzielania pierwszej pomocy osobom, które uległy wypadkom.

Zdobyta wiedza, jaka uzyskają słuchacze podczas kursu pozwola zrealizować obowiązek nadzoru prac, które są prowadzone przy pracy ze środkami chemicznymi jako prace wysokiego ryzyka oraz niebezpieczne dla życia i zdrowia pracowników.

Koszt przedstawionego szkolenia zawiera bezterminowy kurs z metodyki (sposobu i metod przekazywania wiedzy dorosłym).

Otrzymywanie certyfikatu
 1. Wysyłamy do Państwa firmy wszelkie niezbędne materiały, aby mogli się Państwo z nimi zapoznać.
 2. Podczas zapoznawania się z materiałami, nasi konsultanci pomogą rozwiać wszystkie wątpliwości i rozwiązać uporczywe tematy, aby w pełni przygotować Państwa wiedzę do egzaminu.
 3. Umawiamy się na dogodny termin egzaminu, który może odbyć się w siedzibie firmy MBM lub u Państwa w firmie.
 4. Przeprowadzamy egzamin przed komisja egzaminacyjną. 
 5. Po zakończonym egzaminie, komisja sprawdzi zasób wiedzy i umiejętności osoby przeszkolonej i w przypadku 75% pozytywnego wyniku egzaminu otrzymują Państwo stosowne dokumenty (zaświadczenia lub certyfikaty, które zostaną przesłane do Państwa kurierem lub drogą pocztową).

Cena brutto: 2 500 złSkontaktuj się z nami