ul Podhalańska 25A, Jastrzębie-Zdrój

Szkolenie wysokościoweSzkolenie jest realizowane na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 z 2003r., poz. 1650 z późn. zm.).

Forma szkolenia
Szkolenie odbywa się w formie samokształcenia kierowanego (tzn. e-learning).

Szkolenia prowadzone są zgodnie z RMGiP z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkoleń w dziedzinie Bezpieczeństwa i higieny pracy, dopuszcza prowadzenie szkoleń  w formie seminarium, kursu oraz samokształcenia kierowanego. Forma szkolenia jest uzależniona od ramowego programu szkolenia. 
W wyjątkowych sytuacjach (obecny czas pandemii) dopuszczone są bardziej rozszerzone szkolenie zdalne. 


Cel i zakres szkolenia
Szkolenie to ma na celu osiągnięcie wiedzy oraz umiejętności w zakresie:
  • realizowania nadzoru prac wykonywanych na wysokości jako prac niebezpiecznych,
  • przeglądów i kontroli ŚOI chroniących przed upadkiem z wysokości przed użyciem i w trakcie pracy,
  • prowadzenia procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielania pierwszej pomocy osobom, które uległy wypadkom,
  • szkolenia pracowników w kwestii codziennych przeglądów sprzętu chroniącego pracownika przed upadkiem,
  • organizacji stanowisk pracy na wysokości w dostępie linowym i budowlanym, jak również umiejętności prawidłowego zabezpieczenia pracowników wykonujących pracę na wysokości.

Zdobyta wiedza, jaka uzyskają słuchacze podczas kursu pozwola zrealizować obowiązek nadzoru prac, które są prowadzone na wysokości jako prace wysokiego ryzyka oraz niebezpieczne dla życia i zdrowia pracowników.

Koszt przedstawionego szkolenia zawiera bezterminowy kurs z metodyki (sposobu i metod przekazywania wiedzy dorosłym).

Otrzymywanie certyfikatu
  1. Wysyłamy do Państwa firmy wszelkie niezbędne materiały, aby mogli się Państwo z nimi zapoznać.
  2. Podczas zapoznawania się z materiałami, nasi konsultanci pomogą rozwiać wszystkie wątpliwości i rozwiązać uporczywe tematy, aby w pełni przygotować Państwa wiedzę do egzaminu.
  3. Umawiamy się na dogodny termin egzaminu, który może odbyć się w siedzibie firmy MBM lub u Państwa w firmie.
  4. Przeprowadzamy egzamin przed komisja egzaminacyjną. 
  5. Po zakończonym egzaminie, komisja sprawdzi zasób wiedzy i umiejętności osoby przeszkolonej i w przypadku 75% pozytywnego wyniku egzaminu otrzymują Państwo stosowne dokumenty (zaświadczenia lub certyfikaty, które zostaną przesłane do Państwa kurierem lub drogą pocztową).


Cena brutto: 700 złSkontaktuj się z nami