ul Podhalańska 25A, Jastrzębie-Zdrój

Podstawowe szkolenie BHPSzkolenie jest realizowane na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180 z 2004r., poz. 1860 z późn. zm.).

Forma szkolenia
Szkolenie odbywa się w formie samokształcenia kierowanego (tzn. e-learning).

Szkolenia prowadzone są zgodnie z RMGiP z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkoleń w dziedzinie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, dopuszcza prowadzenie szkoleń  w formie seminarium, kursu oraz samokształcenia kierowanego. Forma szkolenia jest uzależniona od ramowego programu szkolenia. 
W wyjątkowych sytuacjach (obecny czas pandemii) dopuszczone są bardziej rozszerzone szkolenie zdalne. 

Cel i zakres szkolenia
Podstawowe szkolenie BHP przeprowadza się w zależności od stanowiska osoby szkolonej.

Pracodawcy i inne osoby kierujące pracownikami
Celem szkolenia jest aktualizacja oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu:
 • oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
 • kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 • ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych
Celem szkolenia jest aktualizacja oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu:
 • przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą,
 • zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,
 • postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.

Pracownicy inżynieryjno-techniczni
Celem szkolenia jest aktualizacja oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu:
 • identyfikacji i oceny zagrożeń występujących w procesach pracy,
 • organizacji pracy i stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,
 • metod likwidacji lub ograniczenia zagrożeń czynnikami występującymi w środowisku pracy.

Pracownicy administracyjno-biurowi i inni, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia
Celem szkolenia jest aktualizacja oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu:
 • oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
 • metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
 • kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

Otrzymywanie certyfikatu
 1. Wysyłamy do Państwa firmy wszelkie niezbędne materiały, aby mogli się Państwo z nimi zapoznać.
 2. Podczas zapoznawania się z materiałami, nasi konsultanci pomogą rozwiać wszystkie wątpliwości i rozwiązać uporczywe tematy, aby w pełni przygotować Państwa wiedzę do egzaminu.
 3. Umawiamy się na dogodny termin egzaminu, który może odbyć się w siedzibie firmy MBM lub u Państwa w firmie.
 4. Przeprowadzamy egzamin przed komisja egzaminacyjną. 
 5. Po zakończonym egzaminie, komisja sprawdzi zasób wiedzy i umiejętności osoby przeszkolonej i w przypadku 75% pozytywnego wyniku egzaminu otrzymują Państwo stosowne dokumenty (zaświadczenia lub certyfikaty, które zostaną przesłane do Państwa kurierem lub drogą pocztową).

Cena brutto: 700 złSkontaktuj się z nami