ul Podhalańska 25A, Jastrzębie-Zdrój

Roczna Analiza Stanu BHPAnaliza stanu bhp jest oceną stanu bezpieczeństwa w firmie, polegająca m.in. na  porównaniu tego stanu z obowiązującymi przepisami i wskazaniem ewentualnych nieprawidłowości. Analiza dokonywana jest po zapoznaniu się z poziomem bezpieczeństwa i higieny w danym zakładzie pracy. Jest  obowiązkiem pracodawcy pod względem wymogów prawnych.
 
Podstawa Prawna
Rozporządzenie Rady Ministrów z 2 września 1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
 
Zgodnie z rozporządzeniem powinna być przygotowana przez osobę posiadającą służbę BHP, a sporządzony dokument zostaje przekazany pracodawcy.
 
Za prawidłową przeprowadzoną analizę uważa się ocenę, która obejmuje faktyczny opis stanu BHP w zakładzie oraz zawiera elementy, które umożliwią pracodawcy precyzyjne ustalenie sposobów zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Analiza Roczna Stanu BHP znajduje się w obszarze kompetencji naszej firmy. Świadczymy kompleksowe usługi w tej dziedzinie.­ Najpierw dokonujemy analizy stanu BHP w Państwa firmie, a na podstawie zgromadzonego materiału dokonujemy analizy i przygotowujemy odpowiednią dokumentację.

Cena brutto: 738 zł
Skontaktuj się z nami