ul Podhalańska 25A, Jastrzębie-Zdrój

SZKOLENIA BHP

Kiedy przeprowadzać szkolenia?


Pierwsze szkolenie okresowe osób na stanowiskach kierowniczych przeprowadzone powinno być w terminie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na danym stanowisku. W przypadku stanowisk robotniczych, inżynieryjno-technicznych oraz administracyjno-biurowych okres ten wynosi 12 miesięcy od momentu zatrudnienia. Częstotliwość oraz czas trwania kolejnych szkoleń ustalana jest po konsultacji pracodawcy z pracownikami lub ich przedstawicielami.

Następne szkolenia okresowe muszą być przeprowadzone:
  • dla pracowników roboczych - w formie instruktażu co najmniej raz na 3 lata,
  • dla pracowników kadry kierowniczej oraz pracowników inżynieryjno-technicznych - w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego co najmniej raz na 5 lat,
  • dla pracowników administracyjno-biurowych - w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego co najmniej raz na 6 lat.

Zwolnienie z obowiązku szkolenia można uzyskać poprzez:
  • przedłożenie przez pracownika aktualnego zaświadczenia o odbyciu w odpowiedniego szkolenia u poprzedniego pracodawcy,
  • odbycie okresowego szkolenia dotyczącego innego stanowiska, jeżeli zakres tego szkolenia uwzględniał zakres tematyczny wymagany programem szkolenia na aktualnym stanowisku.
 

Szkolenia BHP


Szkolenia mają za zadanie zapoznać pracowników z najnowszymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy. Odbycie szkolenia jest obowiązkowe w przypadku:

osób będących pracodawcami oraz pracowników na stanowiskach kierowniczych, w szczególności dotyczy to kierowników, mistrzów i brygadzistów,
pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
pracowników inżynieryjno-technicznych,
pracowników administracyjno-biurowych oraz innych pracowników będących narażonych na czynniki uciążliwe i szkodliwe dla zdrowia,
pracowników, których charakter pracy wiąże się z zabezpieczeniem lub odpowiedzialnością w zakresie BHP.