ul Podhalańska 25A, Jastrzębie-Zdrój

OBSŁUGA BHP FIRM

Firma MBM zajmie się kompleksową i profesjonalną obsługą w zakresie służby BHP. Zatrudniając nas gwarantują Państwo swojej firmie:

 
 • rzetelną obsługę naszych specjalistów, którą otrzymają Państwo od momentu podpisania umowy,
 • zaoszczędzenie pieniędzy nawet do 70 % – o tyle mniej kosztuje zatrudnienie firmy zewnętrznej w porównaniu do przeszkolenia lub wyuczenia zawodu BHP obecnego pracownika lub zatrudnienia nowej osoby na to stanowisko,
 • ciągłość świadczenia usług – dzięki posiadaniu kadry specjalistów zapewnimy Państwa firmie ciągłość świadczenia usług, czego nie gwarantuje etatowy pracownik, w którego przypadku należy liczyć się z możliwością urlopu lub zwolnienia lekarskiego,
 • elastyczne warunki umowy – MBM daje możliwość podpisania umowy na czas nieokreślony z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec następnego miesiąca. Wszystko to bez konsekwencji finansowych. Dzięki temu, gdy nie spełnimy Państwa oczekiwań zerwanie umowy będzie dużo łatwiejsze niż zwolnienie pracownika zatrudnionego na umowę o pracę,
 • usługę outsourcingową, dzięki której nie będziecie musieli Państwo tworzyć nowego stanowiska pracy. W naszej siedzibie wykonamy całą dokumentację, którą przekażemy Państwu w postaci segregatora wraz z niezbędnymi załącznikami.

W ramach stałej umowy proponujemy przejęcie zadań w zakresie służby bhp w zakładach pracy, na które składają się:
 • pomoc i konsultacje w opracowaniu szczegółów instrukcji roboczych, instrukcji dotyczących obsługi maszyn i urządzeń w zakresie BHP,
 • sporządzanie dokumentacji dotyczącej świadczeń z tytułu wypadków w drodze do i z pracy,
 • prowadzenie rejestrów wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 • przygotowywanie do wprowadzenia wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,
 • obliczenie obciążeń statycznych układu mięśniowo-szkieletowego (wymagane przez ZUS),
 • ocena ryzyka zawodowego,
 • postępowanie powypadkowe.